Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Giảng viên trẻ trường Chính trị với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả : Th.s Hồ Thị Hưng - Gv Khoa Nhà nước và Pháp luật
File đính kèm: Không có

Ngày 7/11/2006, Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng, khoá X đã ban hành chỉ thị 06 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Yêu cầu chung của cuộc vận động là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc, vị trí, vai trò, giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần và xã hội nước ta. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi người về yêu cầu, nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, thanh niên và học sinh... góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội.
Đối với cán bộ, giảng viên nói chung và lớp cán bộ, giảng viên trẻ chúng tôi  nói riêng, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, vừa nghiên cứu học tập hệ thống quan điểm lý luận, những phẩm chất đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa là quá trình làm theo bằng những kế hoạch hành động cụ thể.
Đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh từ tinh hoa văn hoá nhân loại, mà “cốt” là đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, đồng thời đậm đà dấu ấn, bản sắc của văn hoá truyền thống Việt Nam. Vì vậy bên cạnh tính bác học, thâm thuý là sự dân dã, giản dị, bên cạnh tính lý luận hiện đại, là tính triết lý hành động sâu xa. Do đó, mọi người soi vào tấm gương đạo đức của Người đều thấy mình và đều có thể học tập và làm theo trên nhiều nội dung cụ thể khác nhau, phụ thuộc vào vị trí, nhiệm vụ công tác của mình.
Đối với giáo viên trường chính trị, học tập đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó không chỉ là sự rèn luyện những phẩm chất đạo đức đối với mỗi người giáo viên mà quan trọng hơn, sự rèn luyện ấy gắn với tính chất công việc của mình, đó là giảng dạy lý luận chính trị cho đối tượng cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cấp cơ sở.
Hồ Chí Minh đã dạy: Cán bộ là gốc của mọi công việc, đào tạo cán bộ là công việc gốc của Đảng. Người giáo viên chính trị phải ý thức được trách nhiệm và nhiệm vụ nặng nề của mình. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, giao lưu và hội nhập, là thời kỳ của những luồng tư tưởng chính trị khác nhau, cái mới, cái cũ, cái tốt, cái xấu đang đan xen lẫn nhau, chúng cần định hướng phát triển cho mỗi giá trị.
Để thực hiện cuộc vận động và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả, thiết nghĩ mỗi cán bộ, giáo viên đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ trường chính trị cần phải:
Một là: Nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phải luôn tự đặt và trả lời cho mình các câu hỏi:   - Vì sao phải học tập?
     - Học tập cái gì?
     - Và học tập cụ thể như thế nào?
Có như vậy thì cuộc vận động và học tập lần này mới thực sự được đi vào cuộc sống và có ý nghĩa thiết thực.
Hai là: Mỗi cán bộ, giảng viên trường chính trị phải thực sự có niềm tin. Tin vào Đảng, tin vào nhân dân, tin vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Thiếu niềm tin, thiếu nhiệt huyết cách mạng thì dù bài giảng có được chuẩn bị kỹ về nội dung đến đâu, giáo viên có được đào tạo bài bản đến đâu cũng không mang tính thuyết phục và tính định hướng về mặt tư tưởng cho người học. Thiếu “lửa” trong mỗi bài giảng thì hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là khó có thể có chất lượng cao.
Ba là: Mỗi cán bộ, giảng viên phải có kế hoạch học tập, rèn luyện không ngừng, phải nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ tri thức, làm chủ bản thân mình. Học trong cơ sở đào tạo, học trong môi trường sống và học tập, trải nghiệm trong đời sống của quần chúng nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, nếu không chịu học tập, thụt lùi và lạc hậu trước tri thức, trước khoa học công nghệ, người giáo viên sẽ hết sức khó khăn trong việc nghiên cứu và giảng dạy cho đối tượng vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vừa có kinh nghiệm qua công tác, đặc biệt là trải nghiệm gắn bó mật thiết với cơ sở. Phải lý giải sao cho khoa học, biện chứng và thuyết phục những vấn đề mà xã hội đang quan tâm và đặt ra như: trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đảng viên được làm kinh tế, nhưng làm trong những lĩnh vực gì? làm như thế nào? và kiểm tra giám sát đến đâu. Hoặc Đảng cầm quyền thì vị trí, vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị ra sao? Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị bằng những phương thức nào? hay Nhà nước pháp quyền mà chúng ta xây dựng hôm nay có giống với Nhà nước pháp quyền mà phương Tây đã xây dựng và vận hành không? Nhà nước ấy có gì khác với bản chất của Nhà nước VNDCCH mà Hồ Chí Minh sáng lập và xây dựng. Nếu có thì là gì? và nếu không thì tại sao? v.v..
Do vậy, không cập nhật thông tin, không làm chủ được tri thức của thời đại thì mỗi người giảng viên chúng ta sẽ không hoàn thành được vai trò, sứ mệnh của người giảng viên trường chính trị.
- Bốn là: Nói phải đi đôi với làm, bản thân mỗi người cán bộ, giảng viên trường chính trị phải là tấm gương sáng, gương mẫu trong lời nói và việc làm. Giảng có hay, có hấp dẫn, song bản thân người cán bộ, giảng viên lại sống vô kỷ luật, buông thả, hưởng thụ hay tham ô, lãng phí của công, trục lợi cá nhân, tỵ nạnh, hiềm khích trong cơ quan, đơn vị thì hình ảnh của người cán bộ, giảng viên đã hoàn toàn bị mâu thuẫn với chính nội dung bài giảng trên lớp.
 Phải giữ lối sống trong sáng và giản dị, đoàn kết với đồng chí, đồng nghiệp, giữ quan hệ đúng mực với học viên. Cần phải thống nhất rằng: giản dị tiết kiệm không cứ là bủn xỉn, tằn tiện, cái đáng chi thì lại không chi, không phải cứ ăn, mặc, sử dụng phương tiện cũ kỹ, nghèo nàn là tiết kiệm và trong sạch. Trong điều kiện hiện nay, phải cố gắng bằng lao động chính đáng và hợp pháp để không ngừng nâng cao đời sống về tinh thần và vật chất, phải xây dựng và tạo lập hình ảnh, phong cách cho người giảng viên trường chính trị. Điều gì đáng chi thì có tốn mấy cũng phải quyết tâm, thống nhất làm cho bằng được. Điều gì không đáng chi thì phải tiết kiệm dù chỉ là một lít nước sạch hay vài ba trang giấy A4, mấy cái bút bi…
Năm là: Để xây dựng nhà trường vững mạnh, Đảng bộ trong sạch, xứng đáng với 62 năm truyền thống của nhà trường: đoàn kết - sáng tạo, khắc phục khó khăn - xây dựng, trưởng thành. Mỗi cán bộ, giảng viên phải thực hành tự phê bình và phê bình, phải đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, sai trái.  Đấu tranh để loại bỏ cái xấu và thúc đẩy những nhân tố tích cực phát triển. Trong đấu tranh không gây bè phái, chia rẽ, không được trù dập hay toan tính lợi ích cá nhân; đấu tranh để mỗi cá nhân tự nhìn lại, tự sửa chữa và hoàn thiện bản thân mình; đấu tranh cũng có nghĩa là không được im lặng trong thoả hiệp, bao che cho cái xấu, điều đó làm giảm đi sức chiến đấu của tổ chức Đảng, một tập thể không dám đấu tranh chống sai trái và vi phạm là tập thể yếu, tập thể mà yếu thì không thể sản sinh ra những cá nhân tốt ... Do đó, mỗi người cán bộ, giảng viên phải luôn tự sửa mình hàng ngày, giữ gìn đạo đức như một thứ tài sản, quý báu nhất của con người.
 Học tập đạo đức HCM có rất nhiều nội dung, từ ý chí nghị lực kiên cường, từ hoài bão khát khao độc lập dân tộc, tinh thần học tập và rèn luyện bản thân không ngừng ... hay chỉ là thói quen giản dị, tiết kiệm ăn, mặc, đi lại... là tình yêu thương, sự nhạy cảm, tinh tế trong quan hệ đối xử với đồng chí, với cấp dưới, với nhân dân ... Song, dù học tập và làm theo ở bất kỳ nội dung nào cũng cần có quyết tâm cao, có hành động cụ thể bởi hiểu là đã khó nhưng thực hiện còn khó hơn nhiều.
  Thắng lợi của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM của trường Chính trị chúng ta phụ thuộc vào nhận thức và tinh thần trách nhiệm, vào quyết tâm và hành động cụ thể của từng cán bộ, giảng viên, vào sự chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên của cấp uỷ Đảng, sự ủng hộ và tiếp sức từ các tổ chức đoàn thể và cả từ phía học viên ... Tất cả phụ thuộc vào chính bản thân mỗi cán bộ, giảng viên trường Chính trị của chúng ta hôm nay./.

 

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn