Liên kết
 
 
 
 
Đăng nhập
 
Tài khoản :
Mật khẩu :
 
 
 
Thôìng kê
 
 
 
 
Thư điện tử, số điện thoại

Thư điện tử (Email), số điện thoại của cán bộ, viên chức nhà trường


BAN GIÁM HIỆU

1. Ths. Nguyễn Thanh Hiền - Hiệu trưởng

- ĐTCQ: 0383. 832.185
- ĐTDĐ: 0989.898.787

2. Ths. Trần Viết Linh – Phó Hiệu trưởng

- Email:tranlinhtct@gmail.com

- ĐTCQ: 0383.596.428

- ĐTNR: 0383.833.010

3. CN. Nguyễn Hồ Cảnh – Phó Hiệu trưởng

         - Email: nguyenhocanh@gmail.com

         - ĐTDĐ: 0912.136.950

CÁC KHOA, PHÒNG

KHOA NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT

 

1. Ths. Nguyễn Khắc Thắng - Trưởng khoa

- Email: khacthangpkhtct@gmail.com
- ĐTCQ: 038.3597.226
- ĐTNR: 038.3845.500
- ĐTDĐ: 0913.078.140.

2. CN. Lê Anh Xuân - Phó Trưởng khoa

- Email: leanhxuan367@gmail.com

- ĐTNR: 0383.832.095
- ĐTDĐ: 0913.078.468

3. Ths. Nguyễn Thị Thanh – Phó Trưởng khoa

- Email: thanhnt35@yahoo.com.vn

- ĐTNR: 0383.838839

- ĐTDĐ: 0915.358.785

4. Ths. Thái Xuân Sang - Phó Trưởng khoa

- Email: thaixuansangtct@gmail.com

- ĐTNR: 0383.764.239

- ĐTDĐ: 0915.779.259

5. Ths. Đinh Văn Dũng - Giảng viên

          - Email: dinhdung37ajc@gmail.com

          - ĐTDĐ: 0978.550.779

6. Ths. Phan Thị Thu Hằng - Giảng viên

- Email: thuhangtctna@gmail.com

- ĐTNR: 0383.522.190
- ĐTDĐ: 0914.576768

7. Ths. Hồ Thị Hưng - Giảng viên

- Email: hohung75tct@gmail.com
- ĐTNR: 0383.566.680
- ĐTDĐ: 0983.244.995

8. Ths. Cao Diệu Linh – Giảng viên

- Email: dieulinhqlnn@gmail.com

- ĐTDĐ: 0904.819.583

9. Ths. Nguyễn Anh Tuấn - Giảng viên

- Email: nguyentuanqlnn@gmail.com

- ĐTDĐ: 0902.286.684

10. Ths. Lê Thị Vinh - Giảng viên

- Email: levinhna@gmail.com

- ĐTDĐ: 0946.284.900 

 

 KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG 

 

1. Ths. Ngô Bá Cường - Trưởng khoa

- Email: ngobacuong73@gmail.com

- ĐTCQ: 038.222.0437

- ĐTNR: 0383.522.565

- ĐTDĐ: 0913.028.507

 2. Ths. Dương Thanh Bình – Phó Trưởng khoa

- Email: ngothanhbinh76@gmail.com

- ĐTNR: 0383.833.457

- ĐTDĐ: 0946.033.568

3. CN. Nguyễn Tiến Uyên - Phó Trưởng khoa

- Email: tienuyenchinhtri@gmail.com

- ĐTNR: 0383.522.196
- ĐTDĐ: 0915.771.071

4. CN. Trần Văn Công

          - Email: cong.tran5389@gmail.com

         - ĐTDĐ: 0968.298.283

5. CN. Nguyễn Thùy Dung - Giảng viên

- Email: nguyendung121086@gmail.com

- ĐTDĐ: 0984.897.696

6. Ths. Nguyễn Hồng Giang - Giảng viên

- Email: giangnghean479@gmail.com

- ĐTDĐ: 0979.162.479

7. Ths. Cao Thị Thu Huyền

- Email: caothuhuyen2@gmail.com

- ĐTDĐ: 01687.680.806

8. Ths. Nguyễn Quỳnh Trang - Giảng viên

- Email: nguyenquynhtrangqt@gmail.com

- ĐTDD: 0912.589.377

9. CN. Nguyễn Đình Thanh - Giảng viên

          - Email: tuanthanhtct@gmail.com
          - ĐTCQ: 0383.591.318
          - ĐTDĐ: 0915.232.769

10. Ths. Ngô Thị Vân - Giảng viên

          - Email: ngovantct@gmail.com
          - ĐTNR: 0383. 835.916
          - ĐTDĐ: 0982.737.588

 

KHOA LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HCM

 

1. Ths. Nguyễn Văn Thành - Trưởng Khoa
          - Email: thanhthao1975@gmail.com

          - ĐTCQ: 0382.220.439

- ĐTNR: 0383.832.095
          - ĐTDĐ: 0983.078.468 
2. Ths. Lương Văn Vỹ - Phó Trưởng khoa

- Email: vyhoang@gmail.com
- ĐTCQ: 038.222.0439
- ĐTNR: 0383.837.211
- ĐTDĐ: 0989.085.905

3. Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Trưởng khoa.

- Email: kimoanh2610@gmail.com
- ĐTCQ: 038.222.0439
- ĐTNR: 0383.522.095
- ĐTDĐ: 0915.126.610

4. Ths. Nguyễn Thị Chiên - Giảng viên chính

- Email: chientng@gmail.com

- ĐTCQ: 038.222.0439
- ĐTNR: 0383.519.056

- ĐTDĐ: 0913.048.115

5. Ths. Nguyễn Văn Điều - Giảng viên

         - Email: dieutuyengiao@gmail.com

          - ĐTDĐ: 0975.715.461

6. Ths. Phạm Thị Lan Hương - Giảng viên

- Email: phamthilanhuong85@gmail.com

- ĐTDĐ: 0912.019.880

7. CN. Mai Thị Thu Hiền - Giảng viên

- Email: maihienvtc@gmail.com

- ĐTDĐ: 0972.167.188

8. Th. Phan Thị Thanh Huyền - Giảng viên

- Email: huyendanglapmail@gmail.com

- ĐTDĐ: 0975.583.345

9. Ths. Nguyễn Hằng Nga - Giảng viên

- Email: wubnguyen@gmail.com

- ĐTDĐ: 0965.642.399

10. Ths. Nguyễn Thị Ngọc - Giảng viên

- Email: nguyenthingoc204@gmail.com

- ĐTDĐ: 0975.715.461

11. Ths. Nguyễn Văn Phượng - Giảng viên

- Email: nguyenphuongctna@gmail.com

- ĐTNR: 0388.902.099

- ĐTDĐ: 0944.388.566

12. Ths. Phạm Thị Tuân - Giảng viên

- Email: tuankhoatriet@gmail.com

- ĐTDĐ: 0166.637.4336

 

 KHOA DÂN VẬN

 

1. Ths. Nguyễn Phùng Khánh - Trưởng khoa

- Email: phungkhanh24@yahoo.com

- ĐTCQ: 0383.597.224

- ĐTNR: 0383.522.565

- ĐTDĐ: 0945.491.897

2. Ths. Phạm Thị Như Quỳnh - P.Trưởng khoa

- Email: nhuquynhtct@gmail.com

- ĐTNR: 038.898.4590

- ĐTDĐ: 0983.233.834

3. Ths. Nguyễn Thị Thu Sa- Giảng viên.

- Email: thusa.nd@gmail.com

- ĐTCQ: 0383.597.226

- ĐTNR: 0383.847.736

- ĐTDĐ: 0917.136.222

4. Ths. Nguyễn Thị Mai Thương - Giảng viên

- Email: maithuong.dhv@gmail.com

- ĐTDĐ: 0906.053.345

 PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

1. Ths. Trần Duy Rô Nin – Phó Trưởng phòng

- Email: ronintct@gmail.com

- ĐTCQ: 0383.597.221

- ĐTNR: 0383.838.122

- ĐTDĐ: 0984.155.186

2. Phạm Thuỷ - Phó Trưởng phòng

          - ĐTNR: 0383. 837.277

 - ĐTDĐ: 0915.128.516

3. CN. Nguyễn Văn Chính – Kế toán trưởng

          - Email: chinh71tct@gmail.com

- ĐTCQ: 0383.597.223   

- ĐTDĐ: 0903.213.833

4. Ths. Nguyễn Tuấn Anh - Kỹ sư xây dựng

          - ĐTCQ: 0383.589.078

          - ĐTNR: 0383.843.420

- ĐTDĐ: 0913.054.261

5. Nguyễn Văn Cầu - Kỹ thuật viên

          - ĐTDĐ: 0972.239.284

6. CN. Phùng Thị Thùy Dung - Kế toán viên

- Email: dungyt1988@gmail.com

          - ĐTCQ: 0383.589.078

- ĐTDĐ: 0977.588.661

7. Nguyễn Khắc Hà – Kỹ sư CNTT

- Email: hatct2012@gmail.com

          - ĐTCQ: 0386.252.098

- ĐTDĐ: 0919.281.176

8. Nguyễn Thị Sơn Hoa - Nhân viên

- Email: hoamaiphong@gmail.com

          - ĐTCQ: 0383.842.552

          - ĐTNR: 0383.530.975

- ĐTDĐ: 0984.600.690

9. Hoàng Thị Lương - Nhân viên

- ĐTDĐ: 0169.408.8264

10. Đặng Thị Lê Mai - Nhân viên

- ĐTDĐ: 0985.014.815

11. CN. Phạm Thị Nga - Nhân viên

- Email: phamnga84@yahoo.com

          - ĐTCQ: 0383.597.221

- ĐTDĐ: 0916.629.926

12. CN. Trần Thị Ngọc Thuý - Nhân viên

- Email: thuytct1974@gmail.com

          - ĐTCQ: 0383.842.552

          - ĐTNR: 0383.521.005

- ĐTDĐ: 0124.827.2400

13. CN. Hoàng Xuân Tùng - Nhân viên

          - ĐTNR: 0383.521.005

 - ĐTDĐ: 0124.827.2400

14. Đậu Văn Xuân - Nhân viên

         - ĐTDĐ: 0982.762.118

PHÒNG ĐÀO TẠO 

1. Ths. Phan Tiến Dũng - Trưởng phòng

       - Email: manhdung69@gmail.com

  - ĐTNR: 0383.511.322

  - ĐTCQ: 0382.220.438

  - ĐTDĐ: 0912.883.048

2. Th.s Phan Văn Ninh – Phó Trưởng phòng

       - Email: phaninhtct@gmail.com

       - ĐTNR: 038.3522096

       - ĐTDĐ: 0915.051.724

3. Ths. Lê Thị Thu Hường – Phó Trưởng phòng

       - Email: lethuhuong0104@gmail.com

       - ĐTCQ: 0383.596.428

       - ĐTNR: 0383.522.096

       - ĐTDĐ: 0977.394.584

4. CN. Trần Thị Hương – Chuyên viên

       - Email: huongpdttct@gmail.com

       - ĐTNR: 0383.832.780

       - ĐTDĐ: 0948.054.267

5. CN. Nguyễn Thị Hằng – Giảng viên chính

       - Email: nguyenhangtct@gmail.com

       - ĐTNR: 0383.840.988

       - ĐTDĐ: 0979.887.617

6. CN. Nguyễn Quang Đô - Chuyên viên chính

       - Email: donguyen58@gmail.com

       - ĐTNR: 0383.566.023

       - ĐTDĐ: 0985.806.263

7. Ths. Võ Thị Thúy Hà – Giảng viên

       - Email: vothuyhatct@gmail.com

       - ĐTNR: 0383.554529

       - ĐTDĐ: 0982.346.308

8. Ths. Thái Thị Kim Anh - Chuyên viên

       - Email: kieukhanh1910@gmail.com

       - ĐTCQ: 0383.591.318

       - ĐTDĐ: 0948.766.239

 

PHÒNG KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU 

1. Ths. Nguyễn Thị Loan - Phó Trưởng phòng

- Email: nguyenloantct@gmail.com

- ĐTCQ: 0383.597.226

- ĐTNR: 0383.556.586
- ĐTDĐ: 0912.999.492

2. Ths. Nguyễn Thị Hoài An - Phó Trưởng phòng

- Email: hoaiantct@gmail.com

- ĐTNR: 0383.595.052
- ĐTDĐ: 0912.657.559

3. Trần Thị Ngọc Bảo - Nhân viên thư viện

- ĐTCQ: 038.3597.220
- ĐTNR: 038.3561.078
- ĐTDĐ: 0988.923.969

4. CN. Ngô Thị Hằng Nga - Nhân viên thư viện

- Địa chỉ email: h.ngatct@gmail.com

- ĐTCQ: 038.3597.220
- ĐTNR: 0383.522.173

- ĐTDĐ: 0983.124.080

5. Ths. Trần Bá Long - Chuyên viên

- Email: long.tranba@gmail.com

- ĐTCQ: 0383.591.318

- ĐTNR: 0383.554.352

- ĐTDĐ: 0915.190.193

6. Ths. Nguyễn Ánh Hồng - Giảng viên

- Email: hongteacher85@gmail.com

- ĐTCQ: 0383.591.318

- ĐTDĐ: 0972.162.085

 7. Ths. Trần Thị Thiều Quang - Biên tập viên

          - Email: ngoclucbao2241987@gmail.com

          - ĐTDĐ: 01633.861.568


 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thư viện trường
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn